Hlavka Nikolaj

Hlavka Nikolaj

Zugstruppkommandant, Sachbearbeiter EDV

  • Dienstgrad: Oberlöschmeister
  • Zugstruppkommandant, 1. Zug
  • Abschnittssachbearbeiter EDV
  • Gehilfe des Sachbearbeiters Atemschutz
  • Webmaster
  • Sprengdienst
  • Eintrittsdatum: 07.09.1998